WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

S
saldo
sammanläggning
sammansatt ränta
sammansatt tal
sammansatta funktioner
sammansättning (analogi)
sant (storhets)värde
satisfiera
sats (matematisk)
segment (på en linje eller en kurva)
segment (cirkelområde)
secans
sekant
sekantsatsen
sekanttangentvinkel
sekantvinkel
sektor
    klotsektor, sfärisk ~
sekund (vinkelmått)
sekvens
semiperimeter = halva omkrets
septiljon
serie
sextiljon
sfär, sfärisk yta
sfäriska (polära) koordinater
sfäriska segment
sfärisk sektor
sida (kon)
SI-enheter
sidokant (prisma)
    ~ (pyramid)
sidor (polygon)
    ~ (polyeder)
sidovinkel
sidoyta (polyeder, prisma)
sidovinklar (bredvid varandra)
    ~ (polyeder)
siffersumma
siffror
signifikanta siffror
Simpsons regel
sinus
sinusformig växelstorhet
sinussatsen
skala
skalär
skalärfält
skalärprodukt
skillnad
skolmatematik
skärning mellan två plan
skärningslinje
skärningspunkt
slutsats
snedvinklig triangel
snett (prisma)
snitt
    (aritmetiskt medelvärde)
    (mängder)
sort
spets (kon)
spets (pyramid)
spetsigvinklig triangel
spetsig vinkel
spiral
stambråk
steradian (sr)
stereometri
storaxel (ellips)
storcirkel
storhet
storhetsbeteckningar
storhetsslag
storhetsvärde
storlek
största gemensamma delaren
stråle
sträcka
sträckt vinkel
stympad kon
styrlinje
substituering av uttryck
substitution
substitutionsmetod
subtrahend
subtraktion
subtraktionsprov
subtraktionstecken
subtraktionsuppställning
summatecken
summa
summander
supplementenheter
supplementvinklar
supposition
supremum
surjektiv avbildning
symboler
symmetri
symmetriska fyrhörningar
symmetrisk matris
synvinkel

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar