WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

C
calculus
Cardano formel
Cauchys medelvärdessats
centesimalsystem
centrallinje
centrum (cirkel)
    ~ (ellips)
cirkel
cirkelbåge
cirkelekvation
cirkelevolvent
cirkelfunktioner
cirkelfyrhörning
cirkelring
cirkelsegment
cirkelsektor
cosecans
cosinus
cykloid
cosinussatsen
cotangens
Cramers regler
curl (vektorfält)
cyklometriska funktioner
cylinder
cylindriska koordinater
cylindrisk yta

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar