WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

R
rad (i matris)
radian
radie
radikand
radius vektor (koordinat)
radius vektor (vektor)
radmatris, radvektor
rak vinkel
randvinkel
rangen av en matris
rationell funktion
rationella tal
rationellt uttryck
realdel (av komplext tal)
reciprok
reducera (ekvation)
reducera (polynom)
reella axeln
reella tal
regelbunden polygon
Regula de tri
reguljär matris
rektangel
rektangulär form
rekursionsformel
relation
relativt fel
relativa primtal
ren matematik
resultant
resolution
rest (subtraktion)
rest (division)
restpolynom
restsatsen (restteoremet)
restterm (Lagranges)
Riemannintegralen
riktfas
riktning (vektor)
riktningscosinus
riktningskoefficient
riktningsvektor för den räta linjen
riktningsvinkel
Rolles sats
romb
romboid
romerska siffror
rot
    ~ (potens)
    ~ (rotutdrag)
    ~ till en ekvation
rotation (vektorfält)
rotationskropp
rotationsyta
rotindex
rotfunktion
rotmärke, rottecken
rotutdrag
rum
rymd, rymdinnehåll (volym)
rymddiagonal
rymdgeometri
rymdområde
rymdvinkel
räknelära
räkneoperation
räknestickan
ränta
ränta på ränta
ränteformeln, räntetal
räta linjens ekvation
    ~ i rymden
rätblock
rät vinkel
rätlinig
rätvinklig triangel
rätvinkliga koordinater
    ~ i rymden

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar