WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

O
obegränsat intervall
obekanta, obekant storhet (tal)
obenämnt tal
oberoende variabel
obestämda koefficientmetoden
obestämd integral
obestämt tal
ockrare
oegentligt bråk
oktaeder
oktiljon
oktogon
olikheter
olikhetstecken
omgivning
omkrets
    ~ av cirkeln
omm
omskriven cirkel (till polygonen)
omskriven cirkel (till triangeln)
omskriven fyrhörning
omskriven polygon
omvänd proportionalitet
ON-system = ortonormerat koordinatsystem
operand
operation, operator
operationssymboler
ordinata
ordnad mängd (tallinje)
ordnat par (mängd)
ordnad talmängd (vektor)
ordning m×n (matris)
ordningslagar (för de reela talen)
ordningstal
orienterad vinkel
orienterat koordinatsystem
origo (cirkel)
    ~ (tallinje)
    ~ (koordinatsystem)
ort, geometrisk
ortocentrum
ortogonal
ortonormerat koordinatsystem
ortsvektor
oscillerande serie
oäkta bråk
oändlig talföljd
oändliga serier
oändlighet

av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar