Matematik minimum
Gratisprogram i matematik
Svenska matematiklänkar
Alla sidor av Matematik Minimum (2011-10-09) på zip komprimerad mapp MatematikMinimum.zip

De bästa gratis programvaror i matematik för Windows-användare

AnalyticMath 1.1.3 funktionsgraf Nedladdning
CaRMetal geometrisk konstruktion Nedladdning
Combinatorics v1.0 kombinatorik Nedladdning
DeadLine 2.36 grafritande räknare Nedladdning
Descartes, Argand, Gauss 2D 3D funktionsgraf Nedladdning
Eigenmath symbolhanterande programvara (CAS) Nedladdning
Euler Math Toolbox Matematisk "Verktygslåda", alternativ för MatLab Nedladdning
FreeMat alternativ för MatLab Nedladdning
GeoGebra geometrisk konstruktion, analytisk geometri Nedladdning
Javabaserat program för dynamisk geometri Nedladdning
Graph 4.3 funktionsgraf Nedladdning
GraphCalc grafritande räknare Nedladdning
Graphmatica funktionsgraf - (Svensk introduktion) Nedladdning
Isoptikon (v2.0) geometrisk konstruktion Nedladdning
Maxima,
a computer algebra system
 
symbolhanterande programvara (CAS) Nedladdning
Microsoft Mathematics 4.0
på svenska
 
grafritande räknare, symbolhanterande programvara (CAS) Nedladdning
MuPad Light (freeware v1.42, v2.50) symbolhanterande programvara (CAS) Nedladdning
Numerical Solutions numeriska beräkningar diskret matematik, linjär algebra Nedladdning
Octave alternativ för MatLab Nedladdning
Peanut Software:   Wingeom   Winarc   Winmat   Winplot   Winfeed   Wincalc   Winstats   Windisc   Winwordy

Link: Mathematical Software Resources