WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Triangelsolvering
Formler för beräkning av trianglarnas obekanta element
- trianglar
- beräkning av rätvinkliga trianglar
- beräkning av snedvinkliga trianglar
- trigonometriska funktioner

Beteckningar

Triangels hörn betecknas vanligen med A, B, C (i motsols) och själva triangel betecknas med ΔABC.
Motsvarande vinklar till hörn betecknas med grekiska bokstäver: α , β och γ.
Motstående sidor till hörn betecknas med små bokstäver: a, b och c. (sidan a står mot vinkeln α , etc)
s är halva omkretsen av triangeln, dvs :

Sinussatsen

I en triangel är sinus för vinkeln proportionell mot längden av de motstående sidorna.

Bevis:
hc = a sin β
hc = b sin α
a sin β = b sin α

Cosinussatsen

I varje triangel är kvadraten på en sida lika med summan av kvadraterna på de båda andra sidorna minus dubbla produkten av dessa sidor och cosinus för mellanliggande vinkel.

a² = b² + c² - 2bc · cos α
b² = a² + c² - 2ac · cos β
c² = a² + b² - 2ab · cos γ
Bevis:
(c - x)² + hc² = b²
        x² + hc2 = a²
(c - x)² - x² = b² - a²
        b² =c² + a² - 2cx
 
eftersom x = a·cos β
då   b² = c² + a² - 2ac·cos β

Tangenssatsen

    (Det finns två analoga formler)

Vinklar

Halvvinklar

Längder

Höjdens längd
Längden av en höjd i en triangel är:

Det finns två analoga formler för hb och hc

Medians längd
Längden av en median i en triangel är

(Det finns två analoga formler för mb och mc)

Bisektris' längd

Längden av en bisektris i en triangel är

Det finns två analoga formler för vb och vc

Cirklar

Radien till den omskrivna cirkeln: 

Radien till den inskrivna cirkeln:


Triangelns area:


Areasatsen:
Arean av en triangeln är halva produkten av två sidor och sinus för mellanliggande vinkel:
A = rs
(Heron's formel)

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar