WolframAlpha Lexikon Formler Terminologi länkar Svenska matematiklänkar Math. Resources on the Internet Böcker

Gästbok
Matematik minimum - Terminologi
En alfabetisk klickbar lista över de vanligaste definitionerna och termerna inom matematik
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  X  Y  Z  Å  Ä  Ö     
Klicka på någon av bokstäverna
Nedladdning

Beräkning av snedvinkliga trianglar
- Area och omkrets
- Triangelsolvering
- Rätvinkliga trianglar
- Derivator
Givet Sökt Lösning
a,b,γ
c
α ,  
β ,   β = 180º - α - β
Area
a,β γ
b
c
Area
a, b, α (a < b)
Triangeln ofullständigt bestämd,
två lösningar möjliga
β
c
Area
a, b,α (a > b)
β
c
Area
a, b, c
α
β
γ
Area
s = sidornas halva längd

 


av Bruno Kevius
All kopiering tillåten!   
Matematiklexikon:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y z Ä Ö
Klicka på någon av bokstäverna
   Svenska Matematiklänkar