Jag beklagar men jag känner mig tvungen att nedlägga alla mina matematiska sidor.

Solna Tingsrätt dömde mig till böter (dagsböter 80 á 100 kr) och en stor summa skadestånd (39 950 kr) för upphovsrättsintrång och förbjudit vid vite om etthundratusen (100 000) kr att fortsatt tillgängliggöra "Matematikbanken", helt eller delvis, på Internet.
"Matematikbanken" är Logitemas produkt och jag har aldrig haft möjlighet att se eller "tillgängliggöra" den.

Mina matematiska sidor innehåller enbart vanliga, välbekanta skoluppgifter i matematik som finns överallt på Internet. Jag har aldrig hört att någon matematiklärare betraktade sig som författare till en skoluppgift t.ex. Lös ekvationen 65 - x = 36 eller en samling av skoluppgifter (utan pedagogiska lösningar) som litterärt verk.

Mina matematiska sidor innehåller lika välbekanta matematiska regler, samband och exemplar. Det kan hända att någon betraktar sig att vara "upphovsman" till Pythagoras satsen för att lyckas sälja som licens.

Jag är en fattig, arbetslös gymnasielärare och efter domen är jag av samhället sedd som "kriminell", eftersom med en sådan dom inte skulle kunna få jobb i någon skola i Sverige. Hur skulle jag kunna betala skadestånd till ett bolag som säljer skoluppgifter till skolor för att de skall kunna anställa outbildade lärare?

Jag har enbart velat dela med mig av möjligheten att kunna undervisa matematik via Internet, eftersom jag inte ges möjlighet att arbeta. Att för detta döma mig till att betala en stor summa pengar, för att jag arbetat många år gratis med att sprida kunskap i Sokrates fotspår, räknade jag inte med att jag skulle få dela hans öde.

Nu har jag har hamnat i den ovanbeskrivna fruktansvärda ekonomiska situationen. Därför ber jag Er att skänka mig några kronor och Ni kan få mina matematiska sidor, bränd på en CD, när jag lyckas ordna det.

P.g.a. ovanstående meningar anklagades jag även för försäljning av innehållet av mina sidor, känner jag mig tvungen att öppna mina sidor igen, på ny adress: matmin.kevius.se
Alla mina sidor är fritt att kopiera. De borttagna brottsanmälda matematikuppgifter sätter jag inte tillbaka. De är i arkivet.